Zipcode la gi -

Zipcode La Gi


53. Khi được sang tiếng Việt, có thể hiểu Zip/ zipcode la gi Postal Code là mã bưu chính/ mã bưu điện Mã bưu chính Zipcode hay còn gọi là billing zip code visa, zip code, postal code, zip postal code là hệ thống mã bao gồm 5 hoặc 6 chữ số giúp định vị khu vực khi chuyển thư hoặc bưu phẩm đến người nhận được qui định bởi liên binary option auto martingale hiệp bưu chính toàn cầu. Tây Ninh 80000. Zip Code - 50651 - La Porte City – Iowa Zip Code - 16423 - Lake City – Pennsylvania Zip Code - zipcode la gi 29560 - Lake City – South Carolina Zip Code - 32024 - Lake City – Florida Zip Code - 32025 - Lake City – Florida Zip Code - 32055 - Lake City – Florida forextime lừa đảo Zip Code - 32056 - Lake City – Florida. Cấu trúc mã bưu chính mới của Việt Nam gồm 6 số như sau: (zip code Việt Nam) 2 chữ số đầu tiên là mã của tỉnh( ví dụ : Hà Nội. Hướng dẫn chi tiết. ZIP code hay postal ZIP code có thể hiểu là mã bưu chính, mã bưu điện trong tiếng Việt. 58. 440000 - 450000. Tây Ninh. 54. 55.


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *